28.06.2017—17.09.2017

White Cube Bermondsey
GB

Dreamers Awake
Alina Szapocznikow
Susanna Greeves