07.02.2020—02.05.2020

Hauser & Wirth
GB

To Exalt the Ephemeral: Alina Szapocznikow, 1962-1972
Alina Szapocznikow