08.04.2017—17.07.2017
, GR

documenta 14
Alina Szapocznikow
Adam Szymczyk