08.04.2017—17.07.2017

documenta 14
Alina Szapocznikow
Adam Szymczyk