28.06.2017—17.09.2017
White Cube Bermondsey
, GB

Dreamers Awake
Alina Szapocznikow
Susanna Greeves