18.10.2017—22.10.2017
Petit Palais
Paris, FR

FIAC 2017 - On Site
Alina Szapocznikow