07.02.2020—01.08.2020
Hauser & Wirth
, GB

To Exalt the Ephemeral: Alina Szapocznikow, 1962-1972
Alina Szapocznikow